Dator > hur man kan spara en bild till en databas med MS Visual Basic 6

  • hur man kan spara en bild till en databas med MS Visual Basic 6


  • Din databas sparar bilder i binär form , så du kan visa bilder på en webbsida eller Windows-formulär . Visual Basic språket har en anslutning syntax som tillåter dig att ansluta till databasen , ange att informationen är en bild och lagra den i en av dina tabeller . Bilden kan vara en från en webbsida eller finns på den lokala hårddisken . Bilderna är stora objekt , så de tabeller som behöver tillräckligt med utrymme för att lagra binära filer . Med tillräckligt hårddiskutrymme, kan du skapa en stor bild förvaringsplats för Visual Basic 6 ansökan .
    1
    Skapa ett objekt minne bäck och tilldela det till bilden . . Minnet ström läser binära data från bild och lagrar den i minnet . Denna binära data överförs senare till en binär array . I följande kod skapas minnet ström och sparar bilden :

    Dim MS ny MemoryStream ( )
    theImage. Save ( ms , theImage. RawFormat )

    " theImage " är ID för den bild som finns på Visual Basic- formulär . Den här bilden element pekar på en plats av en bild på hårddisken .
    2 .
    Skapa databasen anslutning och SQL-fråga som infogar bilden i databasen . Den anslutning du skapar beror på servern du använder . Följande kod ställer in anslutningen och skapar " infoga " fråga :

    Dim conn som ny SQLConnection ( string_connection )
    Dim frågan As String="INSERT INTO Picture_Table ( bilden) värden ( @ Bild ) "
    Dim kommando som ny SqlCommand ( fråga , conn )
    3 .
    Ställ in bilden parametern för frågekommandot . Följande kod sätter upp en parameter för SQL-kod och fäster bilden :

    Dim ByteArray ( ) As Byte=ms . GetBuffer ( )
    command. Parameters. Add ( New SqlParameter ( " @ Bild " , SqlDbType. Image )) . Value=
    ByteArray
    4 .
    köra frågan och spara bild till databasen . Alla parametrar är inställda , men bilden är fortfarande inte sparas till databasen . Koden nedan öppnar databasanslutning , utför SQL-kod och sparar bilden till databasen tabellen :

    conn. Open ( )
    command. ExecuteNonQuery ( )
    conn. Close ( )


Previous:nothing Next:hur du tilldelar ett uttryck till en etikett i Visual Basic

Relaterade artiklar


  • Ta bort en php -fil
  • hur du ansluter trådlöst hårdvara
  • hur man skapar ett datum i C #
  • hur man får en bild i java
  • Skillnaden mellan rika text & html
  • hur man skapar ett XML-schema databas
  • varför spelet testningen är viktig
  • hur man använder bakgrundsbilder i ett HTML-e
  • hur man skapar grafik & former i " Visual Basic "
  • hur man ändrar den aktiva arbetsboken i VBA