Dator > Inaktivera ett tangentbord med Visual Basic

 • Inaktivera ett tangentbord med Visual Basic


 • Inaktivera tangentbordet är en funktion som tillhandahålls av Windows-operativsystemet. Visual Basic (VB ) programmerare kan inaktivera tangentbordet och tvinga fram en omstart på maskinen . Detta är en fördel för lågaktivt programmering när drivrutiner är installerade och en omstart säkerställer att filerna är korrekt initieras av operativsystemet . Inaktivera tangentbordet görs endast under extrema förhållanden, och datorn måste startas om
  1 .
  Ladda Visual Basic och öppna ditt projekt . Högerklicka på Visual Basic-formulär och välj " Code View . " Detta öppnar din kod filen för projektet .
  2 .
  Dubbelklicka på " Form_Load "för att visa koden för den händelse som utlöser när formuläret laddas . Du kan också dubbelklicka på en händelse för andra triggers , till exempel " Button Klicka på " händelse som utlöser när användaren klickar på en knapp .
  3 .
  Skriv följande kod i din kodfil :

  Shell " rundll32 tangentbord , inaktivera "

  Denna kod kallar de viktigaste skalet program i Windows och skickar kommandot för att stänga tangentbordet .
   

  6 7 9 1 3


Previous:nothing Next:hur man skapar ett Word-dokument i Java

Relaterade artiklar


 • vad är hårdvara & mjukvara?
 • spel utforma verktyg
 • hur man använder java script i Flash 8
 • Hur konvertera en sträng datum till ett datum
 • javascript handledning under den tid valideringsfunktion
 • hur man använder konvertera funktion för datumformat
 • Vilka är de olika flödesschemat strukturer ?
 • hur man identifierar hårdvaran på Toshiba Tecra S1
 • hur man skapar en vokal räknar ansökan i Visual Basic
 • hur du tilldelar ett uttryck till en etikett i Visual Basic