Dator > Hur man använder en förloppsindikator

 • Hur man använder en förloppsindikator


 • En stapel är en . NET programmering komponent används för att ge visuell feedback för process tongångar . Förloppsindikatorer används ofta vid installationen , så att användaren vet att programmet fortfarande är installerat och hur lång tid det tar att slutföra processen . När du skapar en förloppsindikator anger du ett minsta antal , högsta antal , och antalet steg tills baren når 100 procent
  1 .
  Öppna Visual Studio editor och ladda projektet som behöver förloppsindikatorn. På höger sida av fönstret , högerklicka på en fil och välja " Visa kod ". Detta öppnar koden för din formulär där du kan programmera i baren .
  2 .
  Initiera komponenten . Innan du kan redigera inställningarna förloppsindikator , måste du först initiera komponenten . Detta görs i koden nedan:
  this. myProgress=new System. WinForms. ProgressBar () ;
  3
  Ställ in lägsta och högsta värde . Den minsta är normalt inställd på noll. Det maximala antalet bestäms av hur många steg du har för din process . Om du har 10 steg , är ett bra max 100. För 20 steg , är 200 standard . Koden nedan visar hur du ställer dessa tre egenskaper : .
  myProgress. Maximum=100 ;
  myProgress. Manimum=0 ;
  myProgress. Step=10
  4

  Loop igenom processen och lägga till ett steg som du har en del av processen . Du kanske vill lägga till ett steg varje gång någon del av koden är klar . När du lägger till ett steg , ökar förloppsindikatorn värdet och visar det för användaren . I det här exemplet är förloppsindikatorn steg la varje gång loopen körs :
  för ( i=0 ; i <10 , i + + ) {
  myProgress . Steg ();}

  5 .
  Spara formuläret och tryck på "F5 " -knappen. F5 driver debugger , så du kan testa de nya inställningarna förloppsindikator. När du kör koden , ökar förloppsindikatorn dess värde varje gång en slinga är färdig .


Previous:Vilka är fördelarna med Java uppgradera ? Next:hur man skapar en klickbar bild med html

Relaterade artiklar


 • hur du lägger till minne till ett Vaio VGN-sz230
 • hur man skapar en bödel spel med java
 • HP a6000n specifikationer
 • Felsökning IPAD start
 • notebook säkerhetstips
 • hårddisk uppgraderingar för HP Pavilion xt928
 • Studio 15 specifikationer
 • hur du tar bort en MFC-5440cn skrivhuvud
 • hur man fixar Acer laptop knappar
 • hur du vill dela data mellan en värddator & virtuell maskin