Dator > hur man läser CSV-fil i vb

 • hur man läser CSV-fil i vb


 • Kommaseparerade värden (CSV ) är en enkel textfil format som ofta används för att lagra data . En rad representerar varje post i det här formatet , och inom varje rad , avskiljer ett kommatecken varje värde . Visual Basic 6 input -output- fil strömmar eller Data Access Object kan användas för att ladda och läsa en CSV -fil

  Du behöver : .
  Visual Basic 6


  1

  Skapa ett nytt projekt i Visual Basic. Om du vill lägga till funktionalitet för att läsa en CSV- fil till ett befintligt projekt , kan du hoppa över detta steg .
  2 .
  Lägg till en klass till projektet genom att högerklicka på projektet Namn i projektet Explorer och sedan välja " Add Class Module . "
  3 .
  Ange namn egendom på den klass som " CFileReader " eller ett namn med din kodning .
  4 .
  Lägg till en hänvisning till Active Data Objects ( ADO ) bibliotek genom att välja " Project > Referenser "i menyn och sedan välja "Microsoft ActiveX Data Objects 2,5 Library " eller " Microsoft ActiveX Data Objects 2,6 biblioteket. "
  5 .
  Skriv följande kod i klassen :  privat tillställning ReadCSV ( ByVal filnamnet som String ) Som ADODB. Recordset

  Dim anslutning som adodb . Anslutning

  Dim fileRecords Som ADODB. Recordset

  Dim fileQuery As String

  Dim fieldNum As Integer  " Denna enhet har stöd för Extended Properties=' text , FMT=avgränsade " "

  " Det finns också ytterligare ett argument , HDR med JA eller NEJ värden som anger om filen har ett sidhuvud

  " connOpen " Provider=Microsoft. Jet " _

  " " OLEDB. 4. 0 . Data Source=" App. Path _

  " " Extended Properties=' text , HDR=NO , " _

  " " FMT=avgränsade " "  Ställ anslutning=Nya adodb . Anslutning

  connection. ConnectionString=_

  " Driver={ Microsoft Text Driver (*. txt , *. csv )} ; " _

  " DBQ=" App. Path " ; ", " ", " "

  connection. Open

  fileQuery=" SELECT * FROM " Filnamn  Set fileRecords=connection. Execute ( fileQuery )  Set ReadCSV=fileRecords

  End Function  Denna kod ansluter till en textfil med Microsoft texten förare och markerar alla rader i en ADO recordset .
  6 .
  Anropa funktionen från den önskade händelsen eller Console .

  tips och varningar


 • Encapsulating koden i en klass gör att den kan återanvändas på flera ställen .

Previous:nothing Next:Hur konvertera xls till CSV på perl

Relaterade artiklar


 • hur du avaktiverar Windows-brandväggen i VBScript
 • junior programmerare tullar
 • hur du lägger upp filer till en SQL -databas
 • SQL Server Analysis utbildning
 • hur man skickar e-post html -kod
 • hur man använder en switch fall
 • Vilka typer av matematik inte programmerare använda ?
 • hur man installerar Belkin Wireless hårdvara g-kort
 • hur man installerar räls på en rubin pärla
 • hur man kan få XML-data