Dator > hur man kan kopiera och klistra in i C #

 • hur man kan kopiera och klistra in i C #


 • Det är nyttigt att veta hur man använder Windows Urklipp för att överföra data från ett program till ett annat . Urklipp är en gemensam miljö i Windows som är tillgänglig för alla öppna program . Microsoft Visual C # är ett objektorienterat programmeringsspråk används för att skapa datorprogram . Skriva C # -kod för att lägga till text till Urklipp och sedan visa texten på klippbordet genom en meddelanderuta

  Du behöver :
  Fil dekomprimeringsprogram


  1
  .
  Öppna Microsoft Visual C # Express och klicka på " Nytt projekt . . . " i den vänstra rutan på skärmen . Klicka på " Visual C # "under " Installerade mallar . " Dubbelklicka på " Windows Forms Application "i mitten rutan i " Nytt projekt " Fönster .
  2 .
  Dubbelklicka på " knappen " på "Verktyg " om du vill skapa en ny knapp . Dubbelklicka på " Button1 "för att öppna " Form1. cs " modul . Tryck på " Ctrl " och " A " för att välja den befintliga koden och tryck sedan på "Ta bort " för att ta bort den befintliga koden
  3
  Kopiera och klistra in följande kod till din " Form1. cs " modul : .  using System;

  använder systemet. Collections. Generic ;

  med System. ComponentModel ,

  hjälp System. Data ;

  hjälp System. Drawing ;

  Använda System. Linq ;

  hjälp System. Text ;

  hjälp System. Windows. Forms ;  namespace WindowsFormsApplication1

  {

  partiella offentliga klass Form1 : Form

  {

  offentliga Form1 ( )

  {

  InitializeComponent () ;

  }  privat void button1_Click ( objekt avsändare , EventArgs e )

  {  Urklipp . SetDataObject ( " Jag är visning av denna text från Windows Urklipp " ) ;  IDataObject idata=Clipboard. GetDataObject () ;  MessageBox. Show ( ( String ) iData. GetData ( DataFormats. Text ) , "Klistra in från klippbordet " , MessageBoxButtons. OK ,

  MessageBoxIcon. Information ) ;  }

  }

  }


Previous:nothing Next:hur man använder etiketter i perl

Relaterade artiklar


 • vad är en RFT -format ?
 • hur man bygger en egen PC-mjukvara
 • hur man skapar en pdf- fil som COBOL programutbud
 • vba sök & ord ersättning
 • hur man skapar en oföränderlig objekt i Java
 • hur man skriver kod för att byta namn på en fil på en hårddisk från en Access -databas
 • hur man kan få en DLL för Visual Basic
 • html lösenord tutorial
 • Game Maker 5 : hur man gör en paus menyn
 • Definitionen av javascript