Dator > Inaktivera Aktivitetshanteraren i C #

 • Inaktivera Aktivitetshanteraren i C #


 • Att veta hur man inaktiverar Aktivitetshanteraren i Windows-operativsystem med Microsoft Visual C # kan komma till hands när du behöver dölja processer från användaren. Aktivitetshanteraren är ett program som visar program, processer , tjänster och systemets prestanda. C # är ett objektorienterat dator programmeringsspråk används för att skapa datorprogram . I några få steg kan du skriva C # -kod för att avaktivera Aktivitetshanteraren
  1 .
  Öppna Microsoft Visual C # Express och klicka på "New Project " i den vänstra rutan på skärmen . Dubbelklicka på " Windows Forms Application " .
  2 .
  Dubbelklicka på " knappen " på "Verktyg " om du vill lägga till en ny knapp . Dubbelklicka på " Button1 "för att öppna " Form1. cs " modul .

  Tryck " Ctrl + A " och tryck på " Delete " för att undanröja befintliga koden .
  3 .

  Kopiera och klistra in följande kod till din " Form1. cs " modul
  4
  using System; .

  hjälp System. Collections. Generic ;

  använder systemet. ComponentModel ;

  hjälp System. Data ;

  hjälp System. Drawing ;

  hjälp System. Linq ;

  hjälp System. Text ;

  hjälp System. Windows. Forms ;

  hjälp System. Security. Permissions ;

  hjälp Microsoft. Win32 ,

  namespace WindowsFormsApplication1

  {

  partiella offentliga klass Form1 : Form

  {

  offentliga Form1 ( )

  {

  InitializeComponent () ;

  }  privat void button1_Click ( objekt avsändare , EventArgs e )

  {

  RegistryKey disableTaskManager=

  kansli . CurrentUser. CreateSubKey ( " Software \ \ Microsoft \ \ Windows \ \ CurrentVersion \ \ Policies \ \ System " ) ;  disableTaskManager. SetValue ( " DisableTaskMgr " , 1) .

  }

  }

  }
  5
  Redigera följande kodrad för att möjliggöra Aktivitetshanteraren

  disableTaskManager. SetValue ( " DisableTaskMgr " , 0 ) .


Previous:nothing Next:hur ändrar admin lösenord med ett skript

Relaterade artiklar


 • hur man använder arrayer i Visual Basic
 • vad är filändelsen curzip ?
 • hur man skriver Visual Basic array data till en textfil i Excel
 • hur du gör din egen tillfällig tatuering från skrivaren
 • Sun Java swing tutorials
 • hur man växla divar med javascript
 • hur du spårar en minnesläcka
 • hur man hanterar en null pekare undantag i Java
 • vad är en webb- objekt?
 • Lägga till en rullningslist till Windows Visual Basic