Dator > Relationsdatabaser: design & användning

 • Relationsdatabaser: design & användning


 • Relationsdatabaser: design refererar till en databas design mönster där alla uppgifter lagras inuti tabeller

  tabell

  En tabell i relationsdatabas design består av ett antal rader och kolumner .

  Insight

  En relationsdatabas omfattar endast tabeller . Även resultatet av alla de processer uttrycks i en tabell .

  Design Concept

  Relationsdatabaser: design koncept betonar att varje tabell skulle hålla eller företräder en sak , och varje rad i den tabellen bör vara unika .

  Användning

  Viktiga användande egenskaper Relationsdatabaser: design inkluderar inmatning av data, uppdateringar , raderingar , läsning av data och rapportering .

  Fakta

  Edgar Frank Codd skapade begreppet relationsdatabas design 1969.


Previous:nothing Next:hur man skapar en CSS-fil i XML

Relaterade artiklar


 • Systemkraven för Visual Studio 2008 Express
 • K530 : hur man installerar java
 • hur man skapar ett VBA-makro för Outlook 2007
 • DirectX 9 vs 10
 • hur man hittar filer i asp
 • vad är filändelsen tuss ?
 • hur har en sql tutorial
 • hur man kan kontrollera den totala CPU-tid används i UNIX
 • hur man skapar en multi lista användare email med PHP
 • hur man byter hårdvara utan att installera om windows xp