Dator > hur man programmerar ett säkert php intranät

  • hur man programmerar ett säkert php intranät


  • Säkerhet är en viktig faktor när du skapar ett intranät för att säkerställa att innehållet är endast tillgänglig för behöriga användare. Med bara ett par sidor av PHP -kod , säkra din Intranet kan uppnås med lätthet . Den trygghet som vi skapar med följande kod kräver att alla användare loggar in med ett användarnamn och lösenord för att visa innehåll

    Du behöver : .
    Text Editor


    1 .
    Skapa en ny databas tabell som innehåller följande uppgifter för användning med stocken i skriptet .    CREATE TABLE ` securemembers " (

    `id ` int (4 ) NOT NULL auto_increment ,

    " användarnamn " varchar ( 65 ) NOT NULL default '' ,

    " lösenord " varchar ( 65 ) NOT NULL default '' ,

    PRIMARY KEY (` id ` )

    ) TYP=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 ;    INSERT INTO ` securemembers ` VALUES (1 , " testuser ", " testpass ');
    2 .
    Skapa ny php -fil och namnge det login_successful. php . Klistra in följande php kod i filen och spara den .

    //Kontrollera om sessionen inte är registrerad , skickas tillbaka till startsidan .

    //Lägg till denna kod i första rad webbsida    session_start ( ) ; . ?

    om {
    <( session_is_registered (användarnamn ) ! ) br /> header ( " Location: login. php " ) ;

    }

    >    ?    Intranät Logga Lyckad

    Du nu kan få tillgång till alla skyddade intranätssidor
    5 .
    Skapa en ny php -fil och namnge det user_logout. php . Klistra in följande rader med kod och spara filen

    session_start ( ) ; . ?

    session_destroy () ; ?

    Author

    tips och varningar


  • alltid testa din säkra sidor så att du inte lämnade ett kryphål som lätt utnyttjas .

Previous:nothing Next:hur du redigerar VBA i Excel 2007

Relaterade artiklar


  • hur man skriver ett login php script
  • hur man programmerar en webb- databas
  • vad är filändelsen ru ?
  • vad är csv ?
  • hur man använder färger med Silverlight
  • hur man installerar perl på Windows XP
  • hur man ordnar siffror från lägsta till högsta med Visual Basic
  • Visual Basic tutorial på eval -metoden
  • Hur skriver jag en metod felmeddelande i Java?
  • hur man skapar en tabell för en avgränsad fil i Visual Basic