Dator > hur man kopierar en sträng från ett program och klistra in den i en annan med Visual Basic

 • hur man kopierar en sträng från ett program och klistra in den i en annan med Visual Basic


 • Att ha kunskap om hur man kopierar data från ett program och klistra in den i en annan kan du spara tid när du arbetar med olika program. Du kan använda klippbordet för att kopiera data och klistra in den i ett annat program med hjälp av Visual Basic. NET . Urklipp är en uppsättning funktioner som alla program har tillgång till , vilket gör det enkelt att överföra data mellan dem . Visual Basic är ett Microsoft programmeringsspråk som är relativt enkel att använda
  1 .
  Starta Visual Basic. NET och skapa en ny " Windows Forms Application " -projekt. Lägg till ett " TextBox " och två " knappar " i formuläret .
  2 .
  Klicka på " Projekt "i " Arkiv " -menyn och välj " Egenskaper " . Välj " Referenser " i den vänstra rutan och klicka på " Add . . . ". Klicka på " KOM " , välj " Microsoft Excel 12. 0 Object Library " och klicka "OK" .
  3 .
  Dubbelklicka på formuläret för att öppna " Form1. vb " modul . Under " Form1_Load " Skriv följande för att lägga till en textsträng till textrutan :  Me . TextBox1. Text=" Jag kopierade den här strängen från en VB ansökan och klistras in i Microsoft Excel. "
  4 .
  Klicka på " Form1. vb [ Design ] "-fliken och dubbelklicka på " Button1 " . Skriv följande under " Button1_Click "för att kopiera strängen till Urklipp:  Dim obj Som ny process

  Clipboard. SetDataObject ( Me. TextBox1 . Text )
  5
  Skriv följande till toppen av din " Form1. vb " modul : .  Import Microsoft. Office. Interop. Excel
  6 .
  Klicka på " Form1 . vb [ Design ] " -fliken och dubbelklicka på " Button2 " Skriv följande för att skapa ett nytt kalkylblad , öppna den och klistra in strängen kopieras till Urklipp från ditt VB program: .  Dim objClipbrd Som IDataObject=Clipboard. GetDataObject ( )

  Dim objXL Som Microsoft. Office. Interop. Excel. Application=Inget

  Dim objBks Som Microsoft. Office . Interop. Excel. Workbooks=Inget

  Dim objBk Som Microsoft. Office. Interop. Excel. Workbook=Inget

  Dim objShts som Microsoft. Office. Interop. Excel. Sheets=Inget

  Dim objSht Som Microsoft. Office. Interop. Excel. Worksheet=Inget  objXL=Nya Microsoft. Office. Interop. Excel. Application

  objXL. Visible=Sant

  objXL. DisplayAlerts=False

  objBk=CType ( objXL. Workbooks . add () , Microsoft. Office. Interop. Excel. Workbook )

  objBks=objXL. Workbooks

  objSht=CType ( objBks (1) . Sheets. Item ( 1 ) , Microsoft. Office. Interop . Excel. Worksheet )

  objShts=objBk. Worksheets  Med objClipbrd

  Om . GetDataPresent ( DataFormats. Text ) Sen  objSht. Cells (1 , 1)=. Getdata ( DataFormats. Text )

  End If

  End With
  7 .
  Kör dina program och klicka på " Button1 "för att kopiera strängen som visas i textrutan . Klicka på " Button2 "för att öppna ett nytt Excel- kalkylblad och klistra in strängen .


Previous:nothing Next:Felsökning av en xml -kodning fråga

Relaterade artiklar


 • vad är vikten av att lära C-språket ?
 • vad är en funktion i Excel Visual Basic ?
 • hur extrahera data från ord tabeller i Excel VBA
 • hur man installerar räls på en rubin pärla
 • hur man läser en XML -fil med PHP
 • videospel redigeringsprogram
 • Inaktivera HTML textmarkering
 • Varför skulle jag sätta in html i e-post ?
 • vad är filändelsen TLB ?
 • hur man skapar ett diagram i C #