Dator > JavaScript DHTML tutorial

 • JavaScript DHTML tutorial


 • DHTML ( Dynamic Hypertext Markup Language ) kan en enkel webbsida för att bli ett program som körs inne i användarens webbläsare . JavaScript kan motorn för DHTML , svara på användarens -initierade händelser , hitta och manipulera objekt webbsida genom användning av Document Object Model och ändra egenskaperna hos dessa HTML- element med hjälp av CSS attributen

  Du behöver : .
  textredigerare som Anteckningar .


  1 .
  Skapa en webbsida som innehåller flera delar . Klistra in följande kod i en textredigerare och spara den som " dhtmlTutorial . html . "


  jag element ett .

  Jag element två .

  <; input type=" knapp " value=" Jag är elementet tre . "/>


  Bläddra till den fil från en webbläsare för att kunna se din webbsida .
  2 .
  Lägg till en JavaScript- funktion för att räkna antalet element i varje tagg typ i dokumentet . Klistra in följande kod mellan manusförfattare taggar i HTML-dokumentet .

  funktion elementCount ( ) {

  var numDivElements=document. getElementsByTagName (" div " ) . längd
  var numInputElements=document. getElementsByTagName ( "input " ) . längd
  alert ( " Dokumentet innehåller " + numDivElements + " div element och " + numInputElements + " input element " )
  }

  document. getElementsByTagName funktion returnerar en samling alla delar av en viss etikett typ .
  3 .
  Ring elementCount funktionen från en onClick-händelse . Event samtal kan läggas till de flesta HTML-element . En händelse samtal kommer att utlösa en JavaScript -funktion baserat på användarnas input . Den vanligaste händelsen är " onclick ", som kommer eld när användaren klickar på elementet som det tillämpas . Ändra "input " element så att det ser ut så här :  4 .
  Öppna sidan och klicka på knappen . En JavaScript dialogruta informerar dig om hur många element av typen " div " och skriv " input " du har på din hemsida .
  5 .
  Hämta en referens till första div-element . Du kan komma åt det första inslaget från insamlingen genom att ange ordningstal ( den position vi har i samlingen ) . Det första elementet i en JavaScript- samling har ordningstal av 0 . Lägg till följande rad i din funktion .

  var firstElement=document. getElementsByTagName (" div " ) [ 0 ]
  6 .
  Ändra format egenskaper första div-element . Varje HTML- element har en egenskap av " stil " som innehåller alla formategenskaper tillgängliga för JavaScript för ett visst element . Du kan till exempel lägga till en röd kant till ditt inslag genom att lägga till följande rad i din funktion :

  firstElement. style. border=" 1px solid röd "
  7 <. br >
  Nu kan du få en referens till den andra div-element och ändra teckensnitt vikt fet och teckenfärg till grön .

  var secondElement=document. getElementsByTagName (" div " ) [ 1 ]
  secondElement. style. color=" gröna "
  secondElement. style. fontWeight=" fet "
  8 .
  Mer information finns på forum . JavaScript och DHTML forum svara nybörjare frågor och ger många exempel på vad du kanske vill göra med din dynamiska webbsidor. Några är listade i avsnittet Resurser .


Previous:nothing Next:vad är en null-pekare undantag ?

Relaterade artiklar


 • Hur kan jag få dagens datum att komma upp automatiskt med Visual Basic ?
 • hur man hittar frilansuppdrag på webben
 • hur du kör en klocka på en webbsida med hjälp av JavaScript
 • hur man hittar en delsträng i Java
 • hur man gör en hemsida ansökan en dll i ASP
 • hur man skapar min egen webbplats PHP
 • hur man använder flera namnrymder
 • hur man skapar UML-klassdiagram
 • hur man skapar färg färger
 • Hur konvertera text till tal i Visual Basic